Oto jak korzystam z danych, które pozostawiasz w Tym Serwisie.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www (zwanego też dalej Blogiem), funkcjonującego pod adresem url: DopokiStarczyTchu.pl.
 2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jestem ja: Łukasz Sokołowski, Zakątek 8/64, 30-076 Kraków.
 3. Mój, czyli Operatora adres poczty elektronicznej to: demiurg@DopokiStarczyTchu.pl.
 4. Jako Operator jestem też Administratorem Twoich danych osobowych, które dobrowolnie zostawiasz w Serwisie.
 5. Blog wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenia newslettera,
  • Obsługi systemu komentarzy,
  • Personalizacji stron, czyli zapamiętania Twoich preferencji i doboru zgodnych z nimi treści,
  • Sporadycznej prezentacji informacji od sponsorów Bloga, o ile uda mi się ich pozyskać.
 6. Serwis pozyskuje dane o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolne wypełnienie formularzy,
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczek”).

2. Jak chronię Twoje dane

 1. W celu ochrony danych regularnie wykonuję kopie bezpieczeństwa.
 2. Regularnie aktualizuję oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach firmy Microsoft Corporation (z siedzibą w USA).

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach, jeśli to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub ze względów prawnych, jestem zmuszony przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Dotyczy to:
  • Firmy hostingowej, dzięki której działają strony Bloga,
  • Operatora poczty elektronicznej, który umożliwia mi wysyłanie do Ciebie wiadomości email.
 2. Będę przetwarzał Twoje dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne - co wynika tak z czasu na jaki udzielisz mi Swojej zgody jak i przepisów prawa. W odniesieniu do danych marketingowych (tak, zabiegam o popularność Bloga) to nie będą one przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Zawsze przysługuje Ci prawo żądania:
  • Dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • Ich sprostowania,
  • Usunięcia,
  • Ograniczenia przetwarzania,
  • Oraz przenoszenia danych.
 4. Masz prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do poprawnej obsługi niektórych funkcji Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Ze względu na lokalizację dostawców usług hostingowych i obsługi poczty elektronicznej dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłam je poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się w adresie url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane zgodnie z jego funkcją, wynikającą jasno z jego kontekstu i/lub opisu.

6. Logi Serwisu

 1. Informacje zachowaniu użytkowników Bloga mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Korzystam z analizy statystycznej ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Do operatora tej usługi nie są przekazywane Twoje dane osobowe, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Aby ulepszyć i rozwijać strony stosuję rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Zanim te informacje zostaną przesłane do operatora usługi są one anonimizowane tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Blog korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i pozwalają na usprawnienia korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. zapisywania preferencji użytkownika, dzięki czemu nie musi on ustawiać ich po przeładowaniu strony,
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe".
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez podmioty, których usługi są wykorzystywane na stronach Serwisu, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne: